Kalmar Fotoklubb - Nyheter

Nyheter Vad är det som händer

25 Mars

Inbjudan från Ölands Fotoklubb.

Fotomara lördagen den 28 mars 2020

Vi samlas på parkeringen vid Beijershamn klockan 10.00. Där får ni anvisningar av Staffan Arvegård och Anders Leander. Vi har valt strövstigen från parkeringen, mot fågeltornet, vidare norrut utmed vattnet och sedan över vassområdet, därefter söderut tillbaka mot parkeringen. Lämpliga kläder, fotoutrustning och fika är en självklarhet. Stövlar är inte absolut nödvändigt, men kan i vissa fall öka möjligheterna att välja motiv. De uppgifter ni får ska ni se som utmaningar för er kreativitet. Vi tänker oss att ni vid en senare träff redovisar era lösningar så vi får en diskussion, där alla har gjort sina motivtolkningar med likartade förutsättningar.

Vi bedömer att fotorundan tar cirka två timmar, men det är givetvis väldigt individuellt. Utöver de uppgifter ni får, tar ni självklart en massa andra bilder om ni vill. Vi kommer inte att kräva inlämning av era bilder från dagen för bedömning, men som vi brukar göra efter våra utflykter, kan ni gärna skicka in ett par bilder till hemsidan.

Vid denna tiden på året är det ganska många människor som strövar i Beijershamnsområdet. Parkeringen är troligen inte helt upptagen vid 10-tiden, men senare kan den troligen bli ganska välfylld. Samåkning är alltid att rekommendera.

Följande motiv vill vi att löser på ett sätt som ni blir nöjda med och kan redovisa framöver:

1.     Fågeltornet
2.     Bilder från fågeltornet, 2 stycken
3.     Stenmuren utmed strövstigen
4.     Drivved vid stranden
5.     Vass
6.     Bron som finns där man passerar viken
7.     Alskogen som man kommer till när man passerat viken
8.     Ek. Det finns gott om fina ekar utmed strövstigen söderut
9.     Huset som man kommer förbi väster om strövstigen
10.  Bäcken som man passerar när man kommer in i skogen
11.  Vårblommor
12.  Hassel. Det finns en hel del hassel innan ni kommer tillbaka till parkeringen


Glöm inte att fika när ni tycker att det passar!
En enkel karta finns att tillgå där viss anvisningar finns markerade.

Vi önskar en trevlig fotomara!
Staffan och Anders


Nyhetsarkivet

Adress

Kalmar Fotoklubb
C/O Helena Ergård Ordf.

Kontakt

Email: info@kalmarfotoklubb.se